פרישמן 20, תל אביב | 077-9968444

האתר יעלה בקרוב!

עסקיות מוגשות בימים א’-ה’ בין השעות 12:00-17:00
העסקיות תקפות במשלוחים (מלבד עסקית 49) או בישיבה בבמסעדה.
במשלוחים העסקית לא כוללת שתייה.

When ordering delivery
the business menu does not include drinks
sushi lunch 49 also not included in deliveries